OBNOVA TOPLINARSTVA GRADA RIJEKE
projekt povećanja energetske učinkovitosti
Učitavanje...
Web stranicu zbog njezinih funkcionalnosti nije moguće prikazati u pregledniku Internet Explorer
Preusmjereni ste automatski na preglednik Microsoft Edge.
Internet Explorer zbog tehničkih nedostataka ne može pravilno prikazati traženu Web stranicu.
Preporučujemo pregled Web stranice u preglednicima kao što su:
Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari i Opera.

O projektu

NAZIV PROJEKTA:

Obnova toplinarstva grada Rijeke (KK.04.2.3.04)

NOSITELJ PROJEKTA:

Energo d.o.o.

FOND:

Europski fond za regionalni razvoj

OPERATIVNI PROGRAM:

Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

MEHANIZAM:

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

112.270.986,39 HRK

14.900.920,00 EUR

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

106.924.107,46 HRK

14.191.267,00 EUR

EU SUFINANCIRANJE/BESPOVRATNA SREDSTVA:

83.893.707,80 HRK (78,46%)

11.134.608,00 EUR (78,46%)

VRIJEME TRAJANJA PROJEKTA:

2021. - 2023.

OPIS I CILJ PROJEKTA

Energo d.o.o. vodi i upravlja sustavom toplinske energije koji se sastoji od 12 toplana,

4 kotlovnice i oko 16 km toplovoda smještenih unutar administrativnih granica Grada Rijeke,

a koji toplinskom energijom opskrbljuju gotovo 10.000 korisnika.

Necentraliziranost i veliki broj pojedinačnih sustava rezultat su gospodarske ekspanzije Rijeke

tijekom 1960-ih i 1970-ih godina kada su se za potrebe rastućeg broja stanovništva

gradila nova gradska naselja i adekvatni kvartovski sustavi toplinarstva.

Danas se sustav, s obzirom na prosječnu starost mreže od 50 godina, suočava s izazovima funkcioniranja

te je jasno prisutna potreba za njegovom obnovom uz praćenje suvremenih energetskih trendova i rješenja.

Cilj je projekta „Obnova toplinarstva grada Rijeke“ povećati energetsku učinkovitost toplinskog sustava pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom u gradu Rijeci putem ulaganja u modernizaciju toplana i toplovoda uz postupan prelazak na obnovljive izvore energije.

Postavljeni cilj će se postići povezivanjem individualnih toplinskih sustava u istočnom i zapadnom dijelu grada Rijeke u jedinstvene sustave proizvodnje, distribucije i opskrbe koji će jednim dijelom energiju dobivati iz kogeneracije i obnovljivih izvora energije.

Na taj će se način postići ušteda energije, smanjiti gubici distributivne mreže te doprinijeti zaštiti okoliša kroz smanjenje emisije CO2, NOx i SOx.

OBUHVAT PROJEKTA

• Obnova 7,9 km postojeće distribucije toplovodne mreže

• Izgradnja 2,5 km novih spojnih toplovoda

• Obnova 7 riječkih toplinskih sustava:

TOPLINSKI SUSTAV ISTOK: obnova svih toplovoda, povezivanje i rekonstrukcija toplana;

Gornja Vežica postaje glavna toplana, Vojak rezervna, korisnici sustava V44 (Donja Vežica) priključuju se na toplanu Gornja Vežica

TOPLINSKI SUSTAV ZAPAD: obnova svih toplovoda, povezivanje i rekonstrukcija toplana; toplana Malonji postaje glavna toplana,

Zamet vršna, korisnici sustava Krnjevo priključuju se na toplanu Zamet

TOPLINSKI SUSTAV SRDOČI: obnova svih toplovoda i rekonstrukcija toplana

• ugradnja visokoučinkovitih kogeneracijskih uređaja za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije

• ugradnja toplinskih spremnika

• ugradnja solarnih kolektora

• potpuna automatizacija svih sustava

OČEKIVANI REZULTATI

• Smanjenje emisije CO2 i uklanjanje SO2 iz proizvodnje

• Unaprjeđenje učinkovitosti zbog optimizacije u proizvodnji i manjih gubitaka distribucije

• Prelazak svih proizvodnih pogona toplana na prirodni plin kao glavni energent

• Proizvodnja više od 50% toplinske energije iz kogeneracije i obnovljivih izvora

• Priprema sustava za sve veću integraciju obnovljivih izvora energije u budućnosti

• 24-satni rad svih toplana u sustavu

• Potpuna obnova navedenih sustava bez povećanja troškova za korisnike ili opterećenja proračuna Grada

• Preuzmite letak projekta

Preuzmite →

Nositelj projekta: ENERGO d.o.o.

Dolac 14, 51000 Rijeka • Tel: 0800 353 040 • info@energo.hr • www.energo.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sva prava pridržana © Copyright by ENERGO d.o.o. 2021.

Odricanje od odgovornosti: Sadržaj ove internetske stranice isključivo je odgovornost ENERGO d.o.o. i ne odražava nužno gledište Europske unije

  • Povećajte tekst
  • Smanjite tekst
  • Sivi tonovi
  • Visoki kontrast
  • Negativni kontrast
  • Svjetla pozadina
  • Podcrtani linkovi
  • Poništi